Dagens ord 23.04.2014
Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå.

Apg 13:32-33, Tisdagen efter påsk

Aktuellt

Onsdag 23 april. Namnsdag: Georg, Göran, Örjan, Jöran, Jörgen, Jörn
Läs mera här nedan: PiispalaDagskriftskolanRäfsö 1Räfsö 2Räfsö 3 Hörnans adress är Sockenstugustigen 3, 02400 Kyrkslätt.
Livet väcker många tankar och känslor.Den olydiga ballongen kämpar med både inre och yttre konflikter.
Snurrar hjulen för snabbt? Vi vill erbjuda dig en andningspaus i vardagen.
Anmälnignstiden har tagit slut men man kan fråga om det ännu finns platser lediga.
”Det krävs åtgärder för att hejda klimatförändringen. De val vi gör till förmån för vår jord, för de fattiga och för barnen innebär inte ett glädjelöst och dystert liv utan en strävan till måttfullhet...
Onsdag 7.5 är Pastorskansliet och gravkontoret stängda.
Anmälningstiden för dagslägret har tagit slut. Fråga ev. om annulleringsplatser.
På Instagram pågår en tävling som handlar om vad just du vill att vår kyrka satsar på. Vill du att din kyrka lyssnar bättre? Vill du att det blir lättare att göra en hjälpinsats i kyrkan?
Finska missionssällskapets svenskspråkiga och finskspråkiga missionsfester ordnas gemensamt i Vasa 6–8.6.2014. Till festen väntas 10 000 besökare. Kristus är det levande vattnets källa som samlar oss,...
I år arrangeras Sjömanskyrkans tvåspråkiga sommardagar i Kyrkslätt.
Finska Missionssällskapets Utjämningskampanj startade vid vårdagjämningen 20.3. Kampanjen stöder funktionshindrade människor i olika utvecklingsländer.
Någon att prata med? Någon som lyssnar och bryr sig om när man behöver stöd. Nu är det möjligt att samtala i realtid via nätet då kyrkan öppnar en själavårdschatt på evl.fi/chatt på torsdagar.
   Intäkterna från lopptorget i Gesterby går till Gemensamt Ansvar insamlingen under tiden februari-april. Öppet onsdagar kl. 15-17. Adress: Silverhagen 6, Kyrkslätt...
Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar går i år till att utveckla terminalvården i Finland och trygga mänskliga rättigheter i Guatemala. Insamlingen kör igång 2.2.2014. I Finland behöver årligen...
Lopptorget i Gesterby på adressen Silverhagen 6 är öppet på onsdagar kl. 15-17.
Försäljning av hembakat, grönsaker m.m. Sopplunch, kaffe, lotteri och mete.
Sommargudstjänst i Obbnäs Havskapell. Anmälningar senast onsdag 16.7 via länken www.merikappeli.com på nätet. Endast för finländska medborgare! Försenade anmälningar kan inte behandlas av fö...
Dagklubbarna: Ti 7.1 kl. 9-12  i Lyan. Prästgårdsbacken 5. NÅGRA PLATSER KVAR! Ti 7.1 kl. 9-11.45  i Röda Stugan, Prästgårdsbacken 9. Ti 7.1 kl. 9-12 i Masaby Kyrka, Tinavägen 4...
I mera än 200 år har man hållit söndagsskola i vårt land. Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst, som vill ge gemenskap, bibelberättelser, sång och bön.
Kom med och sticka, virka och lära dig nya knep. Du träffar unga människor och kan prata bort en stund över en kopp kaffe.
Bloggen Andetag finns på Hufvudstadsbladets webbplats på adressen andetag.blogg.hbl.fi och är en del av evangelisk-lutherska kyrkans webbarbete. Den vill bjuda in till dialog om kyrka och tro...
Vill du hjälpa till med någonting i församlingen? Kontakta oss så hittar vi tillsammans en uppgift som passar för dig.

Idag 18:00
Stick- och virkcafé
Oasen / Kyrkslätt

Idag 18:00
Mässa med Taizé
Kyrkslätts kyrka / Kyrkslätt

26.4.2014 13:00
Slöjdgrupp för vuxna
Sjökulla skola / Kylmälä

27.4.2014 11:00
Tvåspråkig gudstjänst på nationella Veterandagen
Kyrkslätts kyrka / Kyrkslätt

28.4.2014 18:30
Sång och bön
Kyrkslätts kyrka / Kyrkslätt

29.4.2014 18:30
Bibelgruppen
Församlingshemmet / Kyrkslätt

30.4.2014 10:00
Den olydiga ballongen - en konserthelhet för barn
Församlingshemmet / Kyrkslätt

4.5.2014 12:00
Högmässa med konfirmation
Kyrkslätts kyrka / Kyrkslätt

5.5.2014 13:30
Seniorgruppen - samtalsgrupp för män
Mikaeligården / Kyrkslätt

6.5.2014 18:30
Bibelgruppen
Församlingshemmet / Kyrkslätt


Alla evenemang »

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet ©
PB 26, 02401 Kyrkslätt
Församlingsvägen 1

Telefonväxel (09) 8050 8200
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi

Öppet: må-fre kl 9.00 - 15.00
sommartid må-fre kl 9.00 - 11.30
och 12.30 - 15.00