Förrättningar

Dop, vigsel, jordfästning


Den kristna kyrkan har från första början velat vara närvarande vid de stora vändpunkterna i mänskors liv, i glädje och sorg.
Förrättningarna är en viktig del i vårt kristna liv och skeenden där Gud själv handlar.
En förrättning är inte enbart en vacker ceremoni, utan den innehåller en djup rikedom.

Dop, vigsel och jordfästning är kyrkliga förrättningar.

I Kyrkslätt vill vi gärna utforma dessa viktiga tillfällen tillsammans med dem som det berör. Därför kommer en präst gärna på hembesök och diskuterar det aktuella tillfället. Vi går igenom de praktiska arrangemangen för att gestalta innebörden i livsskedet och Guds löften och bärkraft i olika skeden. Ibland är det bra att få tala ut med en erfaren själavårdare.Välsignelse av hem förrättas i allt högre utsträckning. Det ger sig naturligt i samband med ett dop eller när man flyttar in i ett nytt hem. Ceremonin kan utföras på olika sätt. Man dukar ett bord med vit duk, ljus och bibel. Man läser bibeltexter och prästen välsignar hemmet, dem som bor där och deras gäster i den treenige gudens namn.

Många andra välsignelsehandlingar utförs också t.ex. välsignelse inför skolstarten, i sorgehus eller på årsdagen av dopdag.Bikten har genom århundraden befriat mänskor från tyngande tankar. Den befrielse och upprättelse som vår tro ger oss, kan vi ibland behöva återerövra. Församlingens präster finns till för bikt- och själavårdssamtal, det är bara att knycka i ärmen, eller slå en signal.

 

 

 

 

 

 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet ©
PB 26, 02401 Kyrkslätt
Församlingsvägen 1

Telefonväxel (09) 8050 1
Fax (09) 853 3169
www.kirkkonummenseurakunnat.fi

Öppet må-fre 9.00-15.00
Sommartid må-to kl. 9-11.30 och 12.30-15,
fredagar stängt